Årsmelding

Årsmeldinger godkjent av styret i Nordlandsforskning AS. 

Kontaktpersoner
– Vi leverer godt på alle parametere vi måles på, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.