Forskere i samtale. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Om Nordlandsforskning

Nordlandsforskning har ambisjoner om å være førstevalget når kunnskap etterspørres på samfunnsvitenskapelige fagområder i nordområdene.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med om lag 40 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Vi leverer forskning av høy kvalitet og arbeider hardt for å være relevant, nytenkende og pålitelig. Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Nord-Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

Vi er opptatt av å være er en attraktiv og mangfoldig arbeidsplass som tiltrekker seg, videreutvikler og beholder gode medarbeidere, og tilbyr et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar alle ansatte i alle livsfaser, uansett kjønn. 

Kontaktpersoner
Nordlandsforsknings hovedkontor ligger i Bodø.
Nordlandsforsknings Lofoten-kontor ligger idyllisk til på kaikanten i Svolvær.
Vårt kontor på Mo ligger på Campus Helgeland, midt i sentrum.
Nordlandsforskning AS eies av Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning.
Styret består av sju medlemmer, der fem innstilles fra eierne og to er representanter for de ansatte.
Nordlandsforskning er alltid interessert i å høre fra nye forskere.
Fra juni 2021 har Nordlandsforskning sin egen podkast.
Klimapartnere utarbeider årlig klimaregnskap for sine partnere.
Her er vårt.
Planen er en del av det overordnede kvalitetssystemet ved Nordlandsforskning
Nordlandsforsknings årsmelding for 2020.
På jakt etter en ekspert? Vi har mange.
Senteret skal synliggjøre og styrke samisk- og urfolkrelatert forsking ved Nordlandsforskning​ og Nord universitet.