Camilla
Risvoll
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Dutke II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Camilla Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land - og havressurser.

Utdanning

Risvoll har ph.d. i sosiologi. Hun har master i internasjonale miljøstudier fra Noragric, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Bachelor og Honours i Environmental Management fra University of Queensland, Australia.

Del:

FacebookLinkedInTwitter