Om institusjonell og mellommenneskelig tillit (og mistillit) i samarbeid mellom velferdstjenester
Av
Christian Lo
Academic chapter/article/Conference paper
Publisher:
Universitetsforlaget
Year published:
2022
Sider:
38-54