Mot bedre samarbeid? Betraktninger fra studier av norske velferdstjenester
Av
Janne Irén Paulsen Breimo
Cecilie Høj Anvik
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Christian Lo
Academic anthology/Conference proceedings
Publisher:
Universitetsforlaget
Year published:
2022