Publikasjoner

 • Forskere: Grete Kaare Hovelsrud, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Halvor Dannevig, Kyrre Groven, Richard Bellerby, Philip Wallhead, Malinda Labriola
 • Forskere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Berit Kristoffersen
 • Forskere: Ragnhild Holmen Waldahl, Karin Marie Antonsen, Ragnhild Johnson, Esben Søndergaard Bruun Olesen, Torill Marie Bogsnes Larsen, Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal, Marte Tobro, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Elisabeth Årdal, madeleine kristensen, Bjørn Brastad, Tor Borgar Hansen
 • Forskere: Karin Marie Antonsen, Ragnhild Holmen Waldahl, Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal, Torill Marie Bogsnes Larsen, Sara Madeleine Eriksen Kristensen, Elisabeth Årdal, Helga Bjørnøy Urke, Marte Tobro, Terje Olsen
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Arild Gjertsen, Mathias Brynildsen Reinar
 • Forskere: Maiken Bjørkan, Siri Veland
 • There are two ways of meeting the challenges of restructuring: (1) as reactions to disruptions, market shifts or other types of turbulence that come as a surprise, or (2) proactively, by continuously enhancing the capacity to explore new opportunities and develop new products and areas of business through diversification and innovation (Mariussen et al., 2018). The reactive strategy often involves an over-reliance on the exploitation of existing technologies, markets and products; while the proactive strategy using innovation and a co-creation approach can lead to sustainable development and growth. To proactively restructure the economy, a country should search for the new domains of knowledge, business, industry to confer the ability and capacity to change before the economic situation becomes desperate. The search process is best undertaken jointly between the innovators, that is, innovation firms, entrepreneurs, researchers, and other parts of the innovation system, such as the government and organizations promoting innovation policy. This allows a stronger emphasis on exploration through partnerships between policy makers, entrepreneurs, and scholars, which is the core idea of the smart specialisation approach. This chapter discusses a proactive approach to economic restructuring and growth, specifically, smart specialisation. The study begins by introducing several approaches to, and strategies of, economic growth, such as diversification and the complexity model. The complexity concept in this model is one of complicated composition rather than complex systemic behaviour (Price, 2004; see also extensive discussions in Chapters 7 and 9 in this volume Aasen, 2018; Virkkala and Mariussen, 2018). To facilitate this point of departure the chapter uses secondary data from the Atlas of Economic Complexity (Hausmann and Pritchett, 2018) to illustrate a gap in these theories. Next, we use smart specialisation theory to explain this gap, and how its mechanism, the entrepreneurial discovery process (EDP), can contribute to economic growth in advanced countries. One of the important conditions for EDP to work is the ambidextrous capability of firms to explore new domains and exploit current strengths at the same time. Norway is used as an illustration case.
  Forskere: Nhien Nguyen, Åge Mariussen
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Sissel With Stephansen
 • HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom en bredt faglig sammensatt referansegruppe, dedikerte prosjektpartnere og samarbeid med næringsaktører. Samarbeidspartnerne har bidratt i datainnsamling og kunnskapsinnhenting, både innenfor fiskeri og oppdrett. Denne rapporten beskriver gjennomføring, resultater og funn fra studien fra HAVPLAST prosjektet sin delstudie på havbruksnæringen (arbeidspakke 1 og deler av arbeidspakke 3). Prosjektet er ledet av SALT og er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen (fiskeri og oppdrett). Vi vil gjerne takke alle informanter, samrbeidspartnere, referansegruppe og andre bidragsytere for viktige bidrag til gjennomføringen av denne delstudien.
  Forskere: Bjørn Vidar Vangelsten, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Vegard Pedersen, Emil Røthe Johannessen
 • Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Erlend Andre T. Hermansen, Tone Gjesdal Bjørndal
 • This article investigates the link between family migration and integration. It is based on a literature review of existing research across the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, focusing on examples from Denmark and Norway. Much of the existing literature on family migration and integration analyses legal changes and policy arguments. Focusing on literature about integration and regulation outcomes, we identify the following two dominant topic areas in existing academic work: (1) empirical studies of labour market integration outcomes for family migrants – some limited to focusing on intra-marriages – and (2) research about the consequences of family immigration regulations. The article highlights the need for a new research agenda that moves beyond studies of intra-ethnic marriages and labour market participation to include all groups of family migrants and diff erent dimensions of integration. Moreover, it should analyse long-term eff ects of family migration regulations, as well as postentry regulations and social structures.
  Forskere: Helga Eggebø, Jan-Paul Brekke
 • Forskere: Catherina Øverås Totchev, Janikke Solstad Vedeler, Åshild Slettebø
 • Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse med påfølgende telefonintervjuer blant et utvalg unge mennesker som er eller har vært aktive som brukermedvirkere eller erfaringskonsulenter i organisasjonene Mental Helse Ungdom (MHU), Barn av Rusmisbrukere (BAR) og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen. Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen.
  Forskere: Malene Paulsen Lie, Terje Olsen
 • Forskere: Karl Jan Solstad, Therese Marie Andrews
 • Forskere: Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen, Terje Olsen
 • Forskere: Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen, John Eriksen
 • Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet HAVPLAST gjennomført i samarbeid mellom SALT Lofoten AS (SALT) og Nordlandsforskning, med finansiering fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). Rapporten presenterer forslag til tiltak for reduksjon av plastforsøpling fra sjømatnæringene, fiskeri og havbruk, samt forslag til indikatorer for måling av effekt. Fremsatte forslag er basert på innspill fra berørte aktører gjennom et felles arbeidsmøte for fiskeri- og havbruksnæringene, produsenter og avfallsaktører 14. februar 2019, der felles visjoner og mål for næringens arbeid mot plastforsøpling ble diskutert. Forslagene er videre bearbeidet i workshop med Marine Instititute of Memorial University New Foundland (MI), i Svolvær 20.-21. februar 2019.
  Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Bjørn Vidar Vangelsten, Vegard Pedersen, Hilde Rødås Johnsen, Jannike Falk-Andersson, Marthe Larsen Haarr, Ane Oline Roland, Elizabeth Sanli
 • Forskere: Nhien Nguyen, Jens Ørding Hansen, Are Jensen
 • Forskere: Cecilie Høj Anvik, Janikke Solstad Vedeler, Ragnhild Holmen Waldahl, Atle Ødegård, Silje Bjerkås, Kari Brodtkorb, Tove Olaug Åsemoen Dubland, Marit Fredriksen, Renate Hagh, Ragnhild Johnsen, Elsa Fagervik Kommedahl, Thea M. Kristensen, Gunilla Kulla, Iben Lovring, Kari Tjemsland Neverdal, Kjell Harald Røli, Ragnhild Skaar, Britta Stenholt, Marie Undheim, Charlotte Wegener, Anna Elisabeth Willumsen
 • Forskere: Marianne Karlsson, Brigt Dale