Publikasjoner

 • Rapporten omhandler en analyse av regionale innovasjonsaktiviteter innenfor fire ulike næringsklynger/nettverk i Nordland. Utvik¬lingen er fulgt opp på tre ulike nivåer: Bedrifts-/mikronivået , makro-nivået - representert gjennom regionale utviklingsaktører, og meso-nivået som er bedriftenes samarbeidsom-givelser der interne og eksterne relasjoner og -strategier utvikles. Hovedfunnene i rapporten er at suksessen ved regionale innovasjons-programmer avhenger av aktiv involvering og medvirkning fra bedrifter og utvikling av deres samarbeidspartnere (på mesonivået). Tilsvar-ende viser erfaringene at etableringen av et nytt forskningsbasert kompetansesenter bidrar til økt bruk av FoU-basert kunnskap i klyngeutviklingen.
  Forskere: Jarle Løvland, Åge Mariussen, Nils Finstad
 • Changes in sea ice, snow cover, lake and river ice, and permafrost will affect economy, infrastructure, health, and indigenous and non-indigenous livelihoods, culture, and identity. Local residents are resilient and highly adaptive, but the rate and magnitude of change challenges the current adaptive capacity. Cryospheric changes create both challenges and opportunities, and occur along local, regional, and international dimensions. Such changes will provide better access to the Arctic and its resources thereby increasing human activities such as shipping and tourism. Cryospheric changes pose a number of challenges for international governance, human rights, safety, and search and rescue efforts. In addition to the direct effects of a changing cryosphere, human society is affected by indirect factors, including industrial developments, globalization, and societal changes, which contribute to shaping vulnerability and adaptation options. Combined with non-cryospheric drivers of change, this will result in multifaceted and cascading effects within and beyond the Arctic.
  Forskere: Grete Kaare Hovelsrud, Birger Poppel, Bob Eric Helmuth van Oort, James D Reist
 • Forskere: Jarle Løvland, Odd Jarl Borch
 • Studier viser ofte store forskjeller i økonomisk resultat mellom gardsbruk med om lag like produksjonsvilkår. Hovedhensikten med dette arbeidet har vært å undersøke omfanget av og faktorer som bidrar til variasjon i økonomisk resultat mellom deltakerbruk i driftsgranskingene med sauehold, og hva gardbrukere sjøl kan gjøre for å forbedre drift og økonomi. Rapporten er en del av prosjektet «Best på sau – analyse av faktorer som påvirker lønnsomheten i saueholdet» finansiert av Utviklingsprogrammet for småfenæring m.m. i Fjellregionen. Dette programmet skal særlig sette fokus på småfenæringenes økonomi og utvikling, og det har etablert flere satsingsområder for å styrke småfenæringene. En positiv utvikling avhenger blant annet av en tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen. En gjennomgående målsetting i programmet er derfor å undersøke tiltak som kan bidra til bedre drift og styrket økonomi i saueholdet.
  Forskere: Lars Rønning, Ola Flaten
 • Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Jostein Vik, Jørund Aasetre
 • Forskere: Gry Agnete Alsos, Lars Kolvereid
 • As a primary industry, agriculture is directly dependent on natural conditions and therefore potentially vulnerable to the consequences of climate change. In Norway and Northern Norway in particular, the future climatic changes are expected to be overall positive. Still, the consequences for agriculture are not straightforward, but dependent on the interaction between different weather and biological elements, as well as political, economic and social conditions. In this interdisciplinary study we have assessed biological and agronomic effects of climate change, and their interaction with political, economic and social factors, to identify farmers' vulnerability and adaptive capacity to climate change. The assessments are based on downscaled climate change scenarios and interviews with local farmers in the three northernmost counties in Northern Norway (latitude 65.5° to 70°). The study shows that the farmers to a degree are vulnerable to a changing climate, not mainly because of the direct effects of changing growing conditions, but because these changes are an added factor to an already tenuous situation created by Norwegian agricultural policy and socio-economic development in general. We have found that farmers are highly adaptive, to both changing growing conditions and changing agricultural policies. However, changes in policy are currently a greater challenge to farmers than climate change, and such changes are therefore a more salient driver of vulnerability.
  Forskere: Ingrid Kvalvik, Sigridur Dalmannsdottir, Halvor Dannevig, Grete Kaare Hovelsrud, Lars Rønning, Eivind Uleberg
 • This report is a collection of five papers addressing the status and challenges of integrating sustainable use and area protection in North-West Russia and Northern Norway. The report focuses on themes such as the history of protected area conservation in Norway and Russia, and the changing roles of involvement from central government, local communities, academicians, voluntary associations, non-governmental organisations and emerging eco-tourism enterprises. Together, the different chapters of the report provides an understanding of present policies and institutional structures relating to nature protection in Norway and Russia.
  Forskere: Audun Sandberg, Christel Elvestad
 • Forskere: Tommy Høyvarde Clausen
 • Forskere: Cecilie Høj Anvik, Ann Kristin Eide
 • Forskere: Tommy Høyvarde Clausen, Einar Lier Madsen
 • Forskere: Ingrid H.E. Roaldsen, Odd Jarl Borch
 • Forskere: Evgueni Vinogradov
 • Den foreliggende rapporten er en evaluering av statlige (NHD og KRD) tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE). Arbeidet er utført på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet og er gjennomført i perioden mars til juni 2011. Kunnskapsparken Bodø AS og Nordlandsforskning AS har i samarbeid gjennomført prosjektet, med Nordlandsforskning som prosjektleder.
  Forskere: Arild Gjertsen, Wenche Rønning, Sissel Ovesen
 • Forskere: Tommy Høyvarde Clausen
 • Forskere: Isabel Maria Bodas Freitas, Tommy Høyvarde Clausen, Roberto Fontana, Bart Verspagen
 • Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge gårdsturismevirksomheter i Nordland. Kart-leggingen baseres på svar fra 39 respondenter. Gårdsturisme medvirker like ofte til reduksjon som til økning av omfanget i den tradisjonelle landbruksvirksomheten. Sammenlignet med andre undersøkelser, driver gårdsturisme-bedriftene aktivt med produktinnovasjon, prosessinnovasjon og markedsinnovasjon. Respondentene opplever særlig behov for økt kompetanse innenfor opplevelsesproduksjon, og bruk av web og sosiale media. For å oppsummere data ble bedriftene i denne undersøkelsen gruppert i fire relativt homogene grupper (forretningsmodeller).
  Forskere: Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Høyvarde Clausen
 • Forskere: Andrew Maskrey
 • Denne rapporten bygges på casestudier av 16 brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) som alle er kjennetegnet av spesielt høy (forventet) bedriftsøkonomisk avkastning. Formålet har vært å undersøke følgende spørsmål: 1. I hvilken grad bidrar bakgrunn og utforming til resultater i BIP-prosjektene? 2. I hvilken grad bidrar gjennomføringen til resultater i BIP-prosjektene? 3. I hvilken grad har BIP-prosjektene generert bedriftsøkonomiske resultater og annen merverdi 4. I hvilken grad har finansieringen fra Forskningsrådet bidratt til resultatene?
  Forskere: Tommy Høyvarde Clausen, Einar Agur Rasmussen, Marianne Terese Steinmo, Siri Jakobsen
 • Forskere: Willy Lichtwarck, Ingrid Elin Dahlberg