Turistfiske Lofoten

Forskerne skal undersøke grunnlag for bærekraftig utvikling av turistfiske i Lofoten.

Prosjektet har som hovedmål å bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst av fisketurismen i regionen gjennom økt kunnskap og godt samspill mellom aktører innenfor fisketurisme, andre næringer i kystsonen (som fiskerinæringen), forvaltningsmyndighetene (kommunene inkludert) og FoU.

 

Oppdragsgiver
Lofotrådet
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Havforskningsinstituttet
Norges Kystfiskarlag
Flakstad Utvikling
Destinasjon Lofoten

Del:

FacebookLinkedInTwitter