Sektoranalyse havbruk - ringvirknings- og varestrømsanalyse

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland (Havbruk, fiskerinæring, nye marine arter). Analysen vil danne grunnlaget for NFKs arbeid med å iverksette Nordland fylkes innovasjonsstrategi etter smart spesialisering, der marin sektor er en av tre hovedinnsatsområder.

 

 

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder

Del:

FacebookLinkedInTwitter