Hybes

HYBES - Hybrid energy solutions for buildings and infrastructure

Omstilling
Oppdragsgiver
Interreg - Norhtern Periphery and Arctic
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

HYBES har som mål å skape karbonnøytrale bygg i nordeuropeiske regioner. 

HYBES skal promotere energieffektive løsninger i bygninger, som skal sørge for betydelig reduksjon av drivhusgasser den nordeuropeiske regionen (Norge, Sverige, Finland, Irland, Storbritannia, Færøyene, Island og Grønland.) Prosjektet benytter såkalte "Living Labs" - i dette tilfellet allerede bebodde bydeler - til å teste ut innovative løsninger for energisparing. Målet er å finne oppskriften for å gjøre byggene karbonnøytrale.

Regioner i Norge, Sverige, Island, Irland og Færøyene deltar i HYBES. 

 

NPA-Hybes