Nytt prosjekt skal skape energinøytrale bygg

Bjarne Lindeløv. HYBES. Foto: Marta Anna Løvberg
Nordlandsforsknings Bjarne Lindeløv (i midten) sammen med kolleger i prosjektet HYBES. Foto: Marta Anna Løvberg

Gjennom forskningsprosjektet HYBES skal Nordlandsforskning og Bodø kommune finne ut hvordan bygninger kan produsere like mye energi som de bruker.

HYBrid Energy Solutions for buildings and infrastructure

Finansiert av: Interreg - Norhtern Periphery and Arctic

Tidsrom: 01.01.2023 - 
31.01.2026

Totalt budsjett: 1,579,303.83 €

Partnere: 

- Cork County Council (Irland)
- Secure and Fix It Enterprises T/A NCE Insulation (Irland)
- City of Umeå (Sverige)
- University College Cork - National University of Ireland (Irland)
- Umeå University (Sverige)
- National Energy Authority (Island)
- Environment Agency (Færøyene)
- Bodø kommune (Norge)

Tekst: Thoralf Fagertun (Nordlandsforskning) og Sigrid Rask Sørensen (Bodø kommune)

 

Nordlandsforskning leder arbeidet med det europeiske forskningsprosjektet «Hybrid energy solutions for buildings, and infrastructure» og har Bodø kommune med på laget. Prosjektet skal utvikle nye metoder for å gjøre bygg mer energieffektive og miljøvennlige. 

– I HYBES skal vi utvikle energiløsninger som bidrar til at bygninger produserer like mye energi som de forbruker. Dette for å muliggjøre at byer kan nå sine klima- og energimål, sier prosjektleder Bjarne Lindeløv, og fortsetter: 

– Disse skal vise hvordan bruk av fleksible og fornybare energisystemer kan gjøre at vi oppnår målet om å etablere nullutslippsnabolag. Energisystemene testes i kombinasjon med energilagring, med fokus på utfordringer i arktiske områder.

 

Nye systemer for stabil elektrisitet 

HYBES bygger på prosjektet Elighthouse, som ble avsluttet i 2019. Denne gangen består partnerskapet av institusjoner fra Norge, Sverige, Færøyene, Island og Irland. Mens islendingene naturlig nok fokuserer på mulighetene som ligger i jordvarme, er andre partnere opptatt av energieffektive bygninger eller transport i form av elektriske kjøretøy.

– Prosjektet undersøker hvordan man bygger opp en infrastruktur av fornybare energikilder som gir et stabilt system, sier Lindeløv.

Altså må ikke strømmen forsvinne fordi for mange bestemmer seg for å lade bilen samtidig.

– Infrastrukturen vi har nå vil ikke tåle fremtidens energibehov. Derfor trenger vi fleksible løsninger som organiseres på en slik måte at systemet ikke bryter sammen, sier Lindeløv. 

 

Hybes. Foto: Marta Anna Løvberg
Prosjektgjengen på omvisning på den gamle militærflyplassen i Bodø: Foto: Marta Anna Løvberg

 

Kunnskapen skap spres

Et av de viktigste læringspunktene fra Elighthouse var at gode løsninger ikke hjelper stort, om samfunnet ikke tar dem i bruk. HYBES dedikerer derfor en hel arbeidspakke til bevisstgjøring av både innbyggere, kommuner, energiprodusenter og næringsliv - egentlig samfunnet i sin helhet. 

– Omstillingen må forankres hos dem som skal igjennom den, så bevisstgjøring er en veldig viktig del av prosjektet, understreker Lindeløv. 

HYBES har dessuten en tydelig ambisjon om å spre kunnskapen fra prosjektet utover partnerskapet. 

– For Norge gjelder dette hele Nordland, alle de 41 kommunene. Den samme ambisjonen gjelder for partnerne i de andre landene. Vi kaller det en kapitaliseringsplan fordi samfunnet skal tjene på kunnskapen prosjektet utvikler, sier Lindeløv. 

– I tillegg satser vi på å bevisstgjøre også kommende generasjoner og skal utvikle utdanningsmoduler for videregående skole. 

 

Tester løsninger på kommunale Bodø-bygg 

Bodø kommune skal teste energiløsninger på kommunale bygg. I første omgang skal Mørkvedbukta skole og Stadiontunet sykehjem brukes som case i forskningsprosjektet. 

– De kommunalt eide byggene har allerede tatt i bruk moderne energiløsninger. I prosjektet skal det utforskes hvordan Mørkvedbukta skole sin solenergi kan kombineres med energibrønner, og hvordan Stadiontunet sykehjem kan ta i bruk solcellepaneler. Dette kan bidra til at husene kan produsere like mye energi som de bruker, sier Julie Hinderaker Hagevik,  prosjektleder for forskning og utvikling i Ny By Ny Flyplass. 

 

Avansert teknologi  

Bodø kommune er i besittelse av en digital tvilling av byen. Denne skal brukes aktivt i prosjektet. Tor Gausemel Kristensen jobber med flere EU-prosjekter i Bodø kommune, og bruker verktøyet aktivt for å visualisere data.

- En digital tvilling av Bodø er en slags visuell kopi av byen. Vi skal bruke teknologien for å måle og visualisere energiforbruket til bygningene som er med i prosjektet. 

- På denne måten kan vi vite hvor mye strøm byggene bruker, og hvor mye de selv må produsere. Dette kan hjelpe oss å forstå hvilke løsninger som kan implementeres for å målet om nullutslipps nabolag.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev