Grønsj

En seminarserie om det grønne skiftet.

Grønsj (grønn lunsj) er en utadrettet seminarserie som har vært avholdt i Bodø siden våren 2017. Seminarserien Grønsj' mål er å være en arena for styrking av kunnskap, motivasjon og samarbeid/nettverk for det grønne skiftet i Nordland. Grønsj knytter sammen aktører innenfor næringsliv, forvaltning, forskning og sivilsamfunn rundt temaer relatert til klima, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning, ønsker vi å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om grønn omstilling.

LES MER

Oppdragsgiver
Forskningsrådet
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter