Følgeevaluering av prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2016-2018

Velferd

I dette prosjektet følger forskerne utviklingsprosesser i 11 kommunale prosjekter i Nordland som har fått støtte via Helsedirektoratets satsning på Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. På landsbasis deltar til sammen 42 kommuner i åtte fylker.

Hovedmålet for satsningen har vært å utvikle kunnskap om faktorer i nærmiljø og lokalsamfunn som kan fremme helse og trivsel, med særlig vekt på medvirkningsprosesser. Følgende problemstillinger ble formulert av Helsedirektoratet: Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter gjennom medvirkning fra lokalbefolkningen? Hvordan understøtte prosesser som gjør at folk flest får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø?

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter