Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg

Nordlandsforskning og en rekke universiteter fra Norge og Danmark har fått finansiering fra forskningsprogrammet PRAKSISVEL i Norges forskningsråd, for å gjennomføre et forprosjekt om drivkrefter for samarbeidsdrevet innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg.

Oppdragsgiver
PRAKSISVEL, Norges forskningsråd
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter