Årsaker til kostnadsvekst innen pleie- og omsorg

Velferd

Bakgrunnen for prosjektet er en sterk økning i netto utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Generelt sett vokser omfanget på pleie og omsorgstjenestene i kommunesektoren år for år (Otnes 2015) og kostnadsveksten i helsesektoren oppfattes av mange som den viktigste helsepolitiske utfordringen på lang sikt. Årsakene til den forventede kostnadsveksten er økninger i behov, primært som følge av aldring og økninger i omfanget av skrøpelige eldre. Som KS peker på i sin tilbudsforespørsel, vokste netto utgifter til helse- og omsorgstjenester med rundt åtte prosent fra 2017 til 2018. Dette er langt høyere enn det endringer i demografien tilsier.

Oppdragsgiver
KS
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter