Analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Lokalsamfunn
Velferd

Målet med analysen er å vurdere hvordan kommunen best kan gjennomføre innsparinger uten at dette går mer enn høyst nødvendig ut over omfanget og kvaliteten på tjenestetilbudet.

For å finne og vurdere muligheter til innstramninger, vil studien analysere kommunens ressursbruk og se denne i forhold til ressursbruken i andre sammeniknbare kommuner.

Oppdragsgiver
Flatanger
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter