Alstlan

Lokalsamfunn

Prosjektet analyserer landbrukets betydning i Alstahaug kommune. Analysen omfatter sysselsetting og verdiskaping for både primær - og sekundærlandbruket.

Landbruksplan for Alstahaug kommune skal rulleres i 2020. I forbindelse med dette ønsker Alstahaug kommune å få gjennomført en analyse av landbrukets betydning i Alstahaug. Analysen bør omfatte sysselsetting og verdiskaping for primærlandbruket og sekundærlandbruket. Alstahaug er ingen typisk landbrukskommune i den forstand at den har et sekundærlandbruk (meieri, skogplanteskole, NIBIO avdeling, dyreklinikk, maskinfirmaer planteskole m.fl.) som ikke bare betjener kommunen, men også et betydelig omland. Prosjektet har struktur basert på rapporten «Jordbruk i Nordland – Samfunnsmessig betydning» fra 2016 av Nordlandsforskning. 

Oppdragsgiver
Alstahaug kommune
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter