Nyhetsarkiv

 • Lokalmat. Foto: Christian Borlongan / nordnorge.com

  Produsenter og foredlere av lokalmat vil gjerne tilby sine produkter til markedet, men hindres av en politikk som prioriterer storskalaproduksjon.

 • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Tom Lifjell (Ildgruben reinbeitedistrikt) og Svein Morten Eilertsen (NIBIO). Foto: Aase Kristine Lundberg

  Når utbyggere, konsekvensutredere og planleggere skal tolke reindriftens arealbrukskart, kan de misforstå reindriftens behov. Kart som inkluderer tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap, bidrar til å løse utfordringer før de oppstår.

 • Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg

  Nordlandsforskning inviterer til arbeidsverksted på Fauske 9. november, for å diskutere fremtidens lokalmat og matproduksjon i Salten.

 • Rapport 6_2021 forside III

  Lokale erfaringer viser at den nasjonale metodikken i rovviltforvaltningen ikke er godt nok tilpasset dynamikken i det mangfoldige og delvis fragmenterte landskapet i Nordland.

 • Camilla Risvoll har forsket på reinnæringa, og blant annet fulgt den årlige flyttinga fra Fauske til Sjunkfjorden. Foto: Thoralf Fagertun

  – For oss er det avgjørende at den samiske erfaringskunnskapen er en likeverdig del av kunnskapsproduksjonen, sier seniorforsker Camilla Risvoll ved Nordlandsforskning.

 • Detalj fra rapportforside Tilleggsfôring i reindriften

  Stadig redusert tilgang på beiteareal har ført til økende behov for tilleggsfôring i reindriften. Utviklingen er uønsket av næringen, på grunn av en rekke uheldige konsekvenser. Det viser en ny internordisk forskningsrapport.