Nyhetsarkiv

  • Folk og infrastruktur er to av utfordringene offentlig sektor må ta tak i i fremtidens Nordland. Foto: Ernst Furuhatt / nordnorge.com

    I et nytt notat gjennomgår Nordlandsforskning status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland. Notatet bidrar med kunnskap til det nye regionale forskningsfondet i fylket.

  • Seniorforskerne Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl. Foto: Thoralf Fagertun / Morten Ovesen

    Våre forskere Ragnhild Holmen Waldahl og Christian Lo skrev i fjor en så god artikkel om velferdsteknologi, at den er nominert til Årets Tidsskriftartikkel 2019.

  • Bodin videregående skole i Bodø. Foto: Tore Johan Valle

    Basert på et konsept utviklet av Bodin videregående skole, har flere skoler nasjonalt opprettet såkalte «Nærværsteam».