Nominert til Årets Tidsskriftartikkel 2019

Article Id
5969
Source site
Seniorforskerne Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl. Foto: Thoralf Fagertun / Morten Ovesen
Seniorforskerne Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl. Foto: Thoralf Fagertun / Morten Ovesen

Våre forskere Ragnhild Holmen Waldahl og Christian Lo skrev i fjor en så god artikkel om velferdsteknologi, at den er nominert til Årets Tidsskriftartikkel 2019.

Waldahl og Lo skrev artikkelen «Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester», sammen med Yngve Antonsen fra Norut.

Artikkelen sto på trykk i Nordisk välfärdsforskning og har altså nå blitt nominert til hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel», som deles ut av Universitetsforlaget.

Forlaget skriver følgende om utvelgelseskriteriene: «Artikkelen skal være faglig nyvinnende og godt formidlet, og noe redaksjonen var ekstra stolt av å publisere.»

– Nominasjonen var en gledelig nyhet! Dette er andre året på rad der forskerne våre har skrevet en vitenskapelig artikkel som blir nominert til «Årets Tidsskriftartikkel», sier Iselin Marstrander, administrerende direktør for Nordlandsforskning.

Tverrfaglig samarbeid avgjørende
Forfatter Christian Lo er åpenbart også godt fornøyd med nominasjonen.

– Artikkelen er basert på flere mindre forskningsprosjekter vi har hatt, alle utført i tett samarbeid med kommuner. Jeg synes det er ekstra gøy at slike praksisnære prosjekter også kan nå opp i akademisk sammenheng, sier han.

I artikkelen identifiserer forfatterne tre typer problemer som særlig utfordrende ved implementering av velferdsteknologi.

Det første er behovet for samhandling mellom fagfolk som tradisjonelt er organisert under ulike kommunale sektorer.

– Samarbeid om løsninger på tvers av faggrenser synes å være avgjørende nødvendig for å finne frem til løsninger som fungerer, sier Lo.  

Motiverer til artikkelskriving
Det neste poenget som drøftes, handler om valgene av tekniske løsninger lokalt i den enkelte kommune.

– Ikke alle tekniske løsninger er kompatible med andre systemer, slik at valg av én teknisk løsning legger føringer også for fremtidige løsninger, forklarer Lo.  

Det tredje poenget omhandler muligheter og farer ved at informasjon fra de ulike tekniske løsningene kan settes sammen på nye måter, og kravene som stilles til sikkerhet for å forhindre misbruk av personinformasjon.

Artikkelen bygger på fire empiriske studier av implementeringsprosesser i norske kommuner i perioden 2014−2019.

Marstrander berømmer instituttets travle forskere for å mestre både prosjektarbeid og artikkelskriving.

– Nordlandsforskning legger til rette for og motiverer til artikkelskriving, men til syvende og sist er det forskeren selv som løfter en artikkel opp på dette nivået, sier hun.  

– Jeg er svært glad for at vi har forskere som har ambisjoner om å levere god kvalitet på prosjektarbeid, artikkelskriving og forskningsformidling. En nominasjon understreker at dette også er synlig og verdsatt i omgivelsene våre.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev