Nyhetsarkiv

  • Ny teknologi gjør jobben enklere, men å implentere nyhetene kan være utfordrende. Illustrasjonsfoto: NEC Corporation of America

    Å ta i bruk velferdsteknologi på en vellykket måte, krever ikke først og fremst vellykket teknologi.

  • Ragnhild Holmen Waldahl har gått over Grønland før. Her fra forrige tur i 2008.  Foto: kryssogtvers.com

    Nordlandsforsknings Ragnhild Holmen Waldahl skal bruke de neste 25 dagene til å gå 600 kilometer på ski.

  • Fra venstre: Hege Gjertsen, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Bent-Cato Hustad, Karin Marie Antonsen, Christian Lo og Janikke Solstad Vedeler.

    Disse forskerne er alle i gang med nye forskningsprosjekter som handler om to av de mest sårbare gruppene i velferdsstaten. Nemlig unge som sliter med å gjennomføre utdanning og komme i arbeid og eldre som opplever å få nedsatt helse og funksjon.