Lykkes med ny velferdsteknologi

Article Id
5388
Source site
Ny teknologi gjør jobben enklere, men å implentere nyhetene kan være utfordrende. Illustrasjonsfoto: NEC Corporation of America
Ny teknologi gjør jobben enklere, men å implentere nyhetene kan være utfordrende. Illustrasjonsfoto: NEC Corporation of America

Å ta i bruk velferdsteknologi på en vellykket måte, krever ikke først og fremst vellykket teknologi.

Bodø kommune innførte i 2015 flere velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgstjenestene. Nordlandsforskning fulgte prosessen, for å se hva som kreves for å implementere helt ny teknologi i en tradisjonelt vanetro sektor. Tre ulike løsninger skulle på plass: 

  • Lifecare Mobil Pleie – de ansatte i omsorgtjenesten fører journal fortløpende på mobiltelefon og koordinerer oppdrag mellom seg og de andre i omsorgstjenesten.

  • Lifecare eLås – gir mulighet til å låse opp og igjen inngangsdører hjemme hos brukerne, via mobiltelefon.

  • Lifecare eRom – tilgjengelig journal via nettbrett. Gir pleierne mulighet til å innhente opplysninger og journalføre tiltak mens de er inne på rommet til brukerne.

Implementeringen ble vellykket. Hvorfor?

Dobbel kompetanse
– Velferdsteknologien som ble innført er spesifikk for helsesektoren. Å forstå den krever både IT-kunnskap og helsefaglig kunnskap, sier Ragnhild Holmen Waldahl, som utførte følgeforskningen sammen med Christian Lo.

– Bodø kommune satte ned et tverrfaglig team med både IT-kompetanse og helsefaglig kompetanse. Dette teamet hadde hovedansvaret for å implementere den nye teknologien, sier Holmen Waldahl.

Teamet besto av fagleder fra IKT-kontoret og fagpersonell. Faglederen hadde bred erfaringsbakgrunn, både fra ulike teknologiske selskaper, fra pleie‐ og omsorgsektoren og fra kommunens IKT‐kontor.

– Fagpersonellet i teamet hadde variert bakgrunn, men de fleste var sykepleiere, forteller Holmen Waldahl.

Selv om de fleste sykepleierne manglet formell IKT-utdannelse, hadde de arbeidet med IKT-fagsystemer i sitt virke som sykepleiere. Teamet var altså godt utstyrt med både IT- og helsefaglig kompetanse.

 
Christian Lo og Ranhild Holmen Wahldal er forskerene bak studien. Foto: Ole Morten Ovesen

Flere forandringer samtidig
Forskerne trekker dessuten frem kommunens fokus på forankring som avgjørende for at implementeringen lykkes så godt.

– Prosjektet har vært godt forankret både opp mot politisk og administrativ ledelse og mot de ansatte ute i felten, sier Holmen Waldahl.

– Flere av våre informanter har sagt at implementeringen har bestått i 20 prosent teknologi og 80 prosent organisasjon. Det er nok en passende uttalelse.

Holmen Waldahl påpeker at endringene i pleie- og omsorgstjenestene i Bodø kommune ikke bare besto av teknologiske nyvinninger. Selve organisasjonen måtte også tilpasses og forandres for å fungere sammen med ny teknologi.

– Den største innovasjonen er den som har skjedd med organisasjonen. For å lykkes med å implementere ny velferdsteknologi, må teknologisk og organisatorisk innovasjon skje parallelt, understreker hun.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev