Nordlandsforskning lanserer nye forskningsgrupper

New management group of NRI
Nordlandsforsknings nye ledergruppe. Fra venstre: Brigt Dale, Ragnhild Holmen Waldahl, Iselin Marstrander, Maiken Bjørkan og Karin Marie Antonsen. Foto: Marta Anna Løvberg

Målet er å være mest mulig relevant for kunnskapsbehovene i samfunnet.

I en årrekke har Nordlandsforskning organisert sine forskere i gruppene "Næring", "Miljø" og "Velferd".

Denne tiden er forbi.

Fra og med 1. september har instituttet fire forskningsgrupper: "Bærekraft, naturressurser og naturtap", "Lokalsamfunn og styring", "Transformasjon og grønn omstilling" og "Velferd, helse og oppvekst".

— Vi har de siste årene hatt en offensiv vekststrategi. Nå har vi blitt så mange og fått så bred kompetanse, at det er hensiktsmessig at vi organiserer oss på en ny måte, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.

 

Styrker alle kontorene

Forskningsinstituttsektoren er nådeløs. Har man ikke kompetansen samfunnet etterspør, er det kroken på døra.

— Vi er avhengig av å konkurrere om forskningsmidler og være relevante. Derfor har vi rekruttert forskere som vi vet kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene og som har kompetanse på det omgivelsene våre etterspør, sier Marstrander.

I høst tar Nordlandsforskning imot hele seks nye forskere, som bidrar til å forsterke de ulike gruppene og de ulike lokasjonene. En del av vekststrategien har vært å styrke alle instituttets kontorer, både i Bodø, Svolvær og Mo i Rana.

— Vi er i ferd med å bygge opp veldig spennende fagmiljøer på alle våre tre avdelingskontorer, sier Marstrander.

— Nå har vi også forskningsgruppeledere plassert på alle lokasjonene. Det er viktig for kontorene å ha en faglig og koordinerende leder til stede på daglig basis, som også kan representere Nordlandsforskning utad.

 

Organisasjonskart

 

Ny start

Så hvilket fokus har de nye forskningsgruppene? "Bærekraft, naturressurser og naturtap" skal forstå og løse utfordringer innenfor blå-grønn sektor.

"Lokalsamfunn og styring" konsentrerer seg om lokal og regional planlegging og utvikling, mens "Transformasjon og grønn omstilling" ser grønn og rettferdig samfunnsomstilling i lys av globale prosesser.

"Velferd, helse og oppvekst" skal forske på velferdssamfunnet og velferdstjenester, for eksempel innenfor utdanning, helse, barnevern og bolig.

— Vi ser fram mot en ny start med en god blanding av ferske og erfarne medarbeidere, reetablerte tverrfaglige forskningsgrupper og forskningsledere som ønsker å utvikle gode fagmiljøer og bidra til videre strategisk jobbing mot bærekraftig samfunnsutvikling i og for nordområdene, sier Marstrander.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev