Skal diskutere fremtidens lokalmat i Salten

Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg
Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten inviterer til arbeidsverksted på Fauske. Foto: Marta Anna Løvberg

Nordlandsforskning inviterer til arbeidsverksted på Fauske 9. november, for å diskutere fremtidens lokalmat og matproduksjon i Salten.

Arbeidsverksted Fauske

Hvor: Scandic Hotell

Når: 9. november 10:00 - 15:30

Påmelding: E-post til Camilla Risvoll (cri@nforsk.no)

– Målet er at vi i fellesskap skal få større forståelse for hvilke alternativer som finnes i Salten og hva deltakerne erfarer som muligheter og utfordringer knyttet til lokalmat, lokal matproduksjon og matsystemer, sier seniorforsker Camilla Risvoll ved Nordlandsforskning.

Sammen med kollega Bjørn Vidar Vangelsten inviterer hun matprodusenter, videreforedlere og representanter fra kommune og fylke til Scandic hotell på Fauske, for å kaste lys over muligheter og barrierer for lokal matproduksjon i Salten.

­– Vi er svært interessert i deltakernes erfaringer og ståsted. Vi ønsker å vite hvordan de ser for seg fremtidens lokale matproduksjon, understreker Risvoll.

 

Hvordan komme videre

Det er mange spørsmål som skal under lupen på Fauske. Hva er egentlig bærekraftige matsystemer og matproduksjon? Hvilken rolle har lokalmat i dette?

– På arbeidsverkstedet skal vi snakke om hvilke grep man kan ta i bruk for å fremme bærekraft og lokale matsystemer, sier Risvoll.

– Vi ønsker å diskutere hva slags muligheter og hindringer som finnes med tanke på å komme videre. Hvilke grep kan for eksempel politikerne og forvaltningen ta både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

 

Matproduksjon og klimarisiko

Arbeidsverkstedet er en del av to forskningsprosjekter som begge studerer lokalmatproduksjon, men med ulike perspektiver.

– Prosjektet FOODCOAST studerer matproduksjonen langs fjorder og kysten med hovedfokus på forvaltning av landskap der mat er produsert, sier Risvoll.

– Det overordnede målet er å peke på alternative veier mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø¸ med utgangspunkt i ulike produksjonsmønster for mat i kystområdene.

Det andre prosjektet, GreenPace, fokuserer på klimarisiko i matsektoren i Norge, innenfor jordbruk, havbruk og fiskeri.

– Vi ser på to typer klimarisiko, sier Vangelsten. ­

– Tilpasning til klimapolitikk og bærekraftig tilpasning til klimaendringer.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev