Salina
Spiering
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Salina Magdalena Spiering (ph.d.) er politisk geograf med tverrfaglig utdannelse og forskningsbakgrunn innen geografi, statsvitenskap og biologi. Hun har arbeidet med tverr- og transdisiplinær forskning i over 10 år. Hun har omfattende kunnskap om og erfaring med utforming av utviklings- og bærekraftprosesser. På forskningsagendaen hennes står blant annet forvaltning av biologisk mangfold, transformasjon av landbruks- og matsystemer, kvalitetskriterier for transformativ vitenskap, feministiske tilnærminger og konflikttransformasjon. Som utdannet mekler har hun en prosessorientert tilnærming til prosjekter for å finne strategiske løsninger. Hun legger vekt på kapasitetsbygging og refleksiv overvåking for kontinuerlig å forbedre prosjekter. Salina har jobbet som forsker ved Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ i Leipzig, Tyskland, før hun begynte som seniorforsker ved Nordlandsforskning i september 2023. Hun leder for tiden arbeidspakke 03 om medvirkningsmetoder for å støtte sosial omstilling og innovasjon i det tverrfaglige EU-prosjektet EmpowerUS.

Utdanning

Doktorgrad i politisk geografi, Institutt for geografi, Universitetet i Münster, Münster, Tyskland. Tittel på avhandlingen: "Transformative science methods - the Human Scale Development approach revisited". Diplom i geografi, Institutt for geografi, Universitetet i Leipzig, Tyskland (tillegg: statsvitenskap og biologi)

Del:

FacebookLinkedInTwitter