Elena
Johnsen
Administrasjon
Stillingstittel
Økonomirådgiver
Mobil
Nøkkelinformasjon

Økonomi

Utdanning

Bachelor i økonomi og administrasjon.