Kristian Nashoug lofoten

ACCESSTOUR

Lokalsamfunn
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Formålet til ACCESSTOUR er å øke kunnskapen om bærekraftige lokalsamfunn og naturbaserte reiselivsdestinasjoner.

Prosjektet vil avdekke og fremme potensialet for verdiskaping. Et mer tilgjengelig reiseliv kan bidra til å sette ny retning for reiselivsdestinasjoner som ligger med brukket rygg i kjølvannet av Covid-19, og for destinasjoner og lokalsamfunn som ønsker en mer bærekraftig reisemålsutvikling. 

Et reiseliv som er tilrettelagt for alle kan bidra til at nye målgrupper velger de tilrettelagte destinasjonene. Eksempler kan være seniorer, mennesker med nedsatte funksjonsevner og familier med små barn. Tilgjengelige opplevelser kan gi et større tilfang av gjester fra markeder som ligger nærmere destinasjonen. Kombinert med en sterkere orientering mot lokale-, regionale-, nasjonale- og nære utenlandsmarkeder, kan et mer tilgjengelig reiseliv både bidra til å redusere reiselivets karbonavtrykk og til bedre folkehelse, økt livskvalitet og dermed økt bolyst for lokalbefolkningen.

 

Se flere filmer fra prosjektet her.