Majken
Paulsen
ansatt
Bærekraft
Position
Forsker II
Mobile phone
Key qualifications

Majken Paulsen er særlig interessert i urfolksspørsmål og koblingen mellom mennesker og den materielle verden.

Doktorgraden hennes undersøker endringsprosesser som fører til økt bruk av tilleggsfôr i reindriften og endringer som iverksettes som følge av fôringen.  

Education

Majken har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i sosiologi fra Nord universitet.