Foto: Marcus Löfvenberg / Unsplash

Kartlegging av norske distrikters beitebruk i Sverige

Prosjektet skal gjennomføre en systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur og forskning og foreta en empirisk kartlegging av den historiske bruken av beiteareal på svensk side.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende kilder og gjennomføre en dokumentanalyse av utvalgte, sentrale kilder, for å fremskaffe en bedre oversikt over norske reineieres historiske bruk av beiteareal på svensk side enn det som per nå foreligger. Del to av oppdraget vil være en empirisk utredning hvor samproduksjon av kunnskap med et utvalg av reinbeitedistrikt som berøres av grenseproblematikken ligger til grunn

Financed by
Landbruksdirektoratet
Time period
-
Project staff

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN