Seminar om aldring i distriktet

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / nordnorge.com
Livet på bygda er godt egnet for modne mennesker. Her fra Beiarn i Nordland. Foto: Terje Rakke / Nordic Life / nordnorge.com

Sammen med Helsedirektoratet arrangerer Nordlandsforskning fagseminar om aldersvennlige rurale samfunn.

En ny utredning om demografiutfordringer i distriktene ble overlevert til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland like før jul i fjor. Rapporten «Et godt sted å bli gammel – Aldring i rurale kommuner» av Nordlandsforskning er en av rapportene som brukes av utvalget.

– Dette prosjektet er et av flere vi har gjort på aldring, distriktsutvikling og levekår, sier seniorforsker Trond Bliksvær ved Nordlandsforskning.

– Regjeringens strategi for å opprettholde befolkningen i distriktene krever forskningsbasert kunnskap, og her har vi utviklet oss til å bli en sentral leverandør.


Sterk lagoppstilling

Nettopp derfor arrangeres fagseminaret i Bodø, 16. juni. Både Bliksvær selv, Therese Andrews og Helga Eggebø skal presentere Nordlandsforsknings forskning under seminaret.

I tillegg vil Tomas Norvoll - fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune - og Linda Granlund - divisjonsdirektør i Helsedirektoratet – delta, sammen med lederen av demografiutvalget, Victor Norman.

– Vi er svært glade for at Helsedirektoratet ønsker å samarbeide med oss om seminaret og at de ønsker å bruke vår forskning i sitt arbeid med å følge opp regjeringen strategi, sier Bliksvær.

 

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo