"Et godt sted å bli gammel" - En studie av aldring i rurale kommuner
Av
Trond Bliksvær
Therese Marie Andrews
Kjersti Granås Bardal
Ragnhild Holmen Waldahl

Report