Årsaker til kostnadsvekst innen pleie- og omsorg

Bakgrunnen for prosjektet er en sterk økning i netto utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Generelt sett vokser omfanget på pleie og omsorgstjenestene i kommunesektoren år for år (Otnes 2015) og kostnadsveksten i helsesektoren oppfattes av mange som den viktigste helsepolitiske utfordringen på lang sikt. Årsakene til den forventede kostnadsveksten er økninger i behov, primært som følge av aldring og økninger i omfanget av skrøpelige eldre. Som KS peker på i sin tilbudsforespørsel, vokste netto utgifter til helse- og omsorgstjenester med rundt åtte prosent fra 2017 til 2018. Dette er langt høyere enn det endringer i demografien tilsier.

Financed by
KS
Time period
-
Project staff
Forskningsleder

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo