Analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Målet med analysen er å vurdere hvordan kommunen best kan gjennomføre innsparinger uten at dette går mer enn høyst nødvendig ut over omfanget og kvaliteten på tjenestetilbudet.

For å finne og vurdere muligheter til innstramninger, vil studien analysere kommunens ressursbruk og se denne i forhold til ressursbruken i andre sammeniknbare kommuner.

Financed by
Flatanger
Time period
-
Project staff
Forskningsleder

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo