Sektoranalyse havbruk - ringvirknings- og varestrømsanalyse

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland (Havbruk, fiskerinæring, nye marine arter). Analysen vil danne grunnlaget for NFKs arbeid med å iverksette Nordland fylkes innovasjonsstrategi etter smart spesialisering, der marin sektor er en av tre hovedinnsatsområder.

 

 

Financed by
Nordland fylkeskommune
Time period
-
Project staff
Forskningsleder

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo