Turistfiske Lofoten

Forskerne skal undersøke grunnlag for bærekraftig utvikling av turistfiske i Lofoten.

Prosjektet har som hovedmål å bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst av fisketurismen i regionen gjennom økt kunnskap og godt samspill mellom aktører innenfor fisketurisme, andre næringer i kystsonen (som fiskerinæringen), forvaltningsmyndighetene (kommunene inkludert) og FoU.

 

Financed by
Lofotrådet
Time period
-
Project staff
In cooperation with
Havforskningsinstituttet
Norges Kystfiskarlag
Flakstad Utvikling
Destinasjon Lofoten

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo