MIDAS er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet. Hovedmålet er å studere forvaltningen av både gruvenæringa og havbruksnæringa i områder som er gjenstand for kommersialisering av mineralressurser.

Spørsmålet er om, og på hvilken måte, ulike forståelser av landskap påvirker hva som defineres som akseptable eller uakseptable inngrep i den lokale naturen.

Hvilke kunnskapssyn og hvilke etiske overlegninger som gjør seg gjeldende blant de som skal forvalte disse næringene er også viktig.

Utgangspunktet er at landskapsverdier må forstås som sammensatte, hvor både økonomiske, kulturelle, sosiale og biologiske aspekter inkluderes i analysene.

Financed by
Regionalt forskningsfond Nord
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo