AREALGE

Det overordnede målet med AREAGLE er å utvikle kunnskap for helhetlig vurdering av kvalitet på oppretslokaliteter for algedyrking langs norskekysten.

Delmål for prosjektet er 1) å identifisere tilgjengelig areal i norske kystkommuner, 2) utvikle metodikk for modelering av arters utbredelse, og basert på disse pilotstudiene 3) utvikle hovedprosjekt med fokus på kvalitet på oppdretslokaliteter for makroagler.

Time period
-
Project staff

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN