Følgeforskning Smart spesialisering i Nordland

Følgeforskning av Nordland fylkeskommmunes innvoasjonsstrategi, som er bygd på smart spesialisering.

I samarbeid med SINTEF, skal Nordlandsforskning i perioden 2016-2019 følgeforske Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi. Strategien, som er bygd på en policy for smart spesialisering, skal bidra til økonomisk vekst gjennom bl.a. bedre regional organisering av virkemidlene for næringsutvikling, og følgeforskningsprosjektet skal understøtte strategiens mål.

Forskerne skal
• utvikle en kunnskapsplattform for smart spesialisering i Nordland
• bidra til utvikling og utprøving av policy og tiltak under strategien i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører
• gjennomføre en effektevaluering av strategien
• formidle resultater på en rekke arenaer i fylket.

Financed by
Nordland fylkeskommune
Time period
-
Project staff
Forskningsleder
Forsker II

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo