Følgeevaluering av prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2016-2018

I dette prosjektet følger forskerne utviklingsprosesser i 11 kommunale prosjekter i Nordland som har fått støtte via Helsedirektoratets satsning på Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. På landsbasis deltar til sammen 42 kommuner i åtte fylker.

Hovedmålet for satsningen har vært å utvikle kunnskap om faktorer i nærmiljø og lokalsamfunn som kan fremme helse og trivsel, med særlig vekt på medvirkningsprosesser. Følgende problemstillinger ble formulert av Helsedirektoratet: Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter gjennom medvirkning fra lokalbefolkningen? Hvordan understøtte prosesser som gjør at folk flest får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø?

Financed by
Nordland fylkeskommune
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo