Grønsj

En seminarserie om det grønne skiftet.

Grønsj (grønn lunsj) er en utadrettet seminarserie som har vært avholdt i Bodø siden våren 2017. Seminarserien Grønsj' mål er å være en arena for styrking av kunnskap, motivasjon og samarbeid/nettverk for det grønne skiftet i Nordland. Grønsj knytter sammen aktører innenfor næringsliv, forvaltning, forskning og sivilsamfunn rundt temaer relatert til klima, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning, ønsker vi å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om grønn omstilling.

LES MER

Financed by
Forskningsrådet
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo