Prosjektet analyserer landbrukets betydning i Alstahaug kommune. Analysen omfatter sysselsetting og verdiskaping for både primær - og sekundærlandbruket.

Landbruksplan for Alstahaug kommune skal rulleres i 2020. I forbindelse med dette ønsker Alstahaug kommune å få gjennomført en analyse av landbrukets betydning i Alstahaug. Analysen bør omfatte sysselsetting og verdiskaping for primærlandbruket og sekundærlandbruket. Alstahaug er ingen typisk landbrukskommune i den forstand at den har et sekundærlandbruk (meieri, skogplanteskole, NIBIO avdeling, dyreklinikk, maskinfirmaer planteskole m.fl.) som ikke bare betjener kommunen, men også et betydelig omland. Prosjektet har struktur basert på rapporten «Jordbruk i Nordland – Samfunnsmessig betydning» fra 2016 av Nordlandsforskning. 

Financed by
Alstahaug kommune
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo