Anna G.
Sveinsdóttir
ansatt
Omstilling
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Mine forskningsinteresser dreier seg hovedsakelig om forholdene mellom politikk, institusjoner, sivilsamfunn og næringsliv med fokus på miljøstyring, naturressursforvaltning, og klimapolitikk. I mine tidligere prosjekter har jeg sett på oljerørledninger og energi-infrastruktur i USA, gruvekonflikter i Guatemala, reiselivsutvikling i Nicaragua, og reiseliv og natur på Island. Tidligere har jeg også arbeidet i reiselivsbransjen på Island, primært med planlegging av trekking og backpacking-turer på Island og Grønland. Jeg er særlig interessert i hvordan lokalsamfunn, spesielt i rurale områder, kan påvirke mulighetene for å etablere gode institusjoner, beslutningsprosesser og praksiser som legger til rette for positive miljø- og samfunnsendringer.

Utdanning

2021: Postdoktor ved Department of Natural Resource & Environmental Sciences på University of Illinois at Urbana-Champaign

2019: Doktorgrad i samfunnsgeografi fra University of Denver

2014: Mastergrad fra Senter ved Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo

2012: Bachelorgrad i Reiselivsstudier fra University of Iceland

2008-2009: Lofoten Folehøgskole

Del:

FacebookLinkedInTwitter