Therese
Andrews
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker I
Mobil
Nøkkelinformasjon

Therese Andrews har bred erfaring fra forskning innen helse/velferdssosiologi hvor arbeidene blant annet handler om spenningsforhold mellom ideologi, politikk og lovverk på den ene siden, og yrkesutøvelse og brukererfaringer på den andre siden. Andre forskningstemaer faller inn under kultursosiologi (mat, kropp, kulturell kapital, omnivorousness) og symbolske praksiser; sosial kapital og sosial ulikhet; organisasjons- og profesjonssosiologi, inkludert samarbeid på tvers av profesjoner, tjenester, etater, kommuner og forvaltningsnivåer; utdanningssosiologi; rettssosiologi med restorative justice, og nærmiljø, lokalsamfunn og ruralsosiologi. Analyser av begreper som helse, makt, demokrati, brukermedvirkning, empowerment, medikalisering, og deprofesjonalisering står også sentralt i hennes forskning, det samme gjør kjønn og likestilling.

Utdanning

Dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen

Del:

FacebookLinkedInTwitter