Skal finne veien videre for reiselivsforskning

Article Id
5398
Source site
Nordlandsforsknings Merete Kvamme Fabritius og Jarle Løvland samler reiselivsaktører til dialog om forskningsstrategi. Foto: Thoralf Fagertun
Nordlandsforsknings Merete Kvamme Fabritius og Jarle Løvland samler reiselivsaktører til dialog om forskningsstrategi. Foto: Thoralf Fagertun

Reiselivsmeldingen ber om mer forskning. Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune tar utfordringen og inviterer til dialogkonferanse om de neste stegene for reiselivsforskning i Norge.

Næringsaktører, politikere, virkemiddelapparat og kunnskapsmiljø møtes 23. august i Bodø for å diskutere en ny satsing på reiselivsforskning. Bakgrunnen er regjeringens reiselivsmelding, som ble lagt frem før sommeren. Meldingen understreker viktigheten av at utviklingen i norsk reiseliv er kunnskapsbasert.

– Det mangeårige forskningsprosjektet «Opplevelser i Nord» er nylig avsluttet, og har skapt mye relevant ny kunnskap og metoder som brukes i utviklingen av opplevelsesbedrifter, sier Jarle Løvland, forsker ved Nordlandsforskning og medarrangør av dialogkonferansen.

– Programmet har også avdekket at behovet for fortsatt forskning er betydelig. I tillegg viser en rekke medieoppslag og offentlig debatt at reiselivsnæringa står overfor utfordringer som krever ytterligere investeringer i kunnskapsutvikling.

Spennende deltakerliste
På konferansen skal følgende tema diskuteres:

  • Hvordan videreutvikle innovasjonssystemet?

  • Hva bør en strategisk satsing inneholde?

  • Hvordan få etablert et forskningsprogram for reiselivet?

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, leder for Norsk Reiseliv Per Arne Tuftin og nærings- og utviklingssjef i Nordland Hanne Østerdal er blant deltakerne. Også Forskingsrådet, LO, NHO og Innovasjon Norge bidrar på konferansen. 

– I tillegg kommer Åsmund Prytz, som var saksbehandler for reiselivsmeldingen. Han er dessuten politisk rådgiver for Venstres Pål Farstad, som er medlem av næringskomiteen i Stortinget, forteller forsker og medarrangør Merete Kvamme Fabritius.

Grunnlag for videre satsing
Nordland er riktig fylke å starte en slik dialog i. Fylket har satset betydelig på opplevelsesbasert reiseliv og identifisert reiseliv som et sentralt satsingsområde i sin strategi for næringsinnovasjon.

– Nordland har i nasjonal målestokk markert seg som en utviklingsorientert og ledende region både når det gjelder næringsinnovasjon og reiselivsutvikling, sier Fabritius, en av flere forskere ved Nordlandsforskning som har jobbet mye med reiseliv de siste årene.

– Vi håper at denne konferansen vil bidra til å fremme erfaringer og synspunkter på behovet for en nasjonal satsing. Dette kan bli et grunnlag for en videre strategi for innretting av innhold og mobilisering av deltakelse fra både næring, utviklingsaktører, politikere og kunnskapsmiljøer, sier hun.  

Del:

FacebookLinkedInTwitter