- Vi skal 3D-visualisere Bodø!

Article Id
5898
Source site
Tor Kristensen og Bjørn Vidar Vangelsten fra henholdsvis Bodø kommune og Nordlandsforskning er sentrale aktører i EU-prosjektet Cityloops. Foto: Thoralf Fagertun
Tor Kristensen og Bjørn Vidar Vangelsten fra henholdsvis Bodø kommune og Nordlandsforskning er sentrale aktører i EU-prosjektet Cityloops. Foto: Thoralf Fagertun

EU-prosjektet Cityloops skal visualisere det nye byområdet i Bodø og sørge for at den militære flyplassen rives på en miljøvennlig måte.

- Når den militære flyplassen rives, og det skal oppstå en ny bydel, må vi være i stand til å håndtere store mengder masser på en miljøvennlig måte. I prosjektet Cityloops utvikler vi innovative løsninger for å planlegge, simulere og beregne dette i henhold til sirkulærøkonomiske prinsipper, sier Tor Kristensen, prosjektleder for Cityloops.

Cityloops skal utvikle over 30 nye verktøy og prosesser, blant annet et visualiseringsverktøy som vil kunne simulere konsekvenser av å endre veier, fjerne bygninger og flytte jordmasser. Om rundt 18 måneder kan innbyggerne i Bodø se den nye bydelen presentert i 3D.

- Visualiseringen skal vise hvor vi skal flytte betong og andre masser, bygninger, parker, trafikkflyten, samt vil du også kunne se miljøfaktorer som luftkvaliteten, utslipp og støy. Med å utvikle et smart verktøy som dette, kan vi ta praktiske og miljøvennlige beslutninger når vi skal håndtere store mengder masser fra rivning og bygging av ny flyplass, sier Kristensen.

Verktøyene som utvikles skal brukes i hele EU.

Visualisere en hel by
På spørsmål om innbyggere og næringsliv i Bodø kommune kan være involvert i utvikling av 3D verktøyet, er Kristensen klar:

- Vi ønsker svært gjerne å få tilbakemelding og innspill fra alle. Vi skal jo visualisere en hel by som folk bor, jobber, lever og ånder i – og befolkningsinvolvering er viktig. Vi har akkurat startet planleggingsfasen, og framover vil vi invitere næringslivet, innbyggere, studenter, gründere og forskere til blant annet ByLab, møter og workshops.

Gjøre Europa bedre på gjenbruk og miljø
Cityloops er et samarbeid med seks andre byer i Europa; Høje-Taastrup, Roskilde, Mikkeli, Apeldoorn, Porto og Sevilla. Alle byene i prosjektet har sitt eget demonstrasjonsområde, hvor Bodø sitt er den militære flyplassen. Prosjektet har en ramme på 105 millioner kroner, og er støttet av forskningsmidler fra Horizon2020 til EU.

- Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi knyttet til behandling av avfall fra konstruksjon og rivning av organisk avfall. Sirkulærøkonomi handler om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig, eksempelvis gjenbruk. Bodø kan gjennom sitt bidrag i prosjektet, påvirke hvordan sirkulærøkonomi praktiseres i hele EU, avslutter Kristensen.

Nordlandsforskning har ansvar for å lage et rammeverk og indikatorer som skal brukes for å måle effekt i alle de deltagende byene.

- Prosjektet skal også måle om tiltakene har den positive effekten man ønsker seg. Fokus er både på hvordan tiltakene påvirker materialbruk, gjenvinningsgrad og klimagassutslipp samt potensialet for verdiskaping og nye arbeidsplasser lokalt, sier prosjektleder hos Nordlandsforskning, Bjørn Vidar Vangelsten.

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Cityloops for Nordlandsforskning: Bjørn Vidar Vangelsten.
Epost: bvv@nforsk.no Tlf: 992 54 275

Prosjektleder Cityloops for Bodø kommune: Tor Gausemel Kristensen.
Epost: Tor.Gausemel.Kristensen@bodo.kommune.no Tlf: 936 75 229

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter