Sosial innovasjon i sykehjem

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem.

Forskningsprosjektet «Sosial innovasjon i sykehjem» er et partnerskap mellom praksisfelt, utdanning og forskning. Norges forskningsråd finansierer prosjektet som går fra august 2016 til august 2019.

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem. De kommunale helse- og omsorgstjenestene vil møte betydelige utfordringer i årene framover. Flere vil bli avhengig av ulike typer helse- og omsorgstjenester, og særlig vil behovet for institusjonsbasert omsorg øke.  Med færre folk i arbeidsdyktig alder og en betydelig økning av antall tjenestemottakere, vil utviklingen kreve innovasjon for å håndtere utfordringene.

Prosjektet er et samarbeid mellom sykehjem, sykepleierutdanninger og forskningsmiljøer. Forskerne anvender kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene fra prosjektet vil publiseres som populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler.


Publikasjoner:

Rapport 10/2018: Om utvikling av spørreskjemaet SIMM-Q

Artikkel Nordisk Tidsskrift for Helsforskning: Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem 

 

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II
Forsker I, bistilling

Del:

FacebookLinkedInTwitter