Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 2
Av
Christian Wendelborg
Therese Marie Andrews
Joakim Caspersen
Frida Felicia Vennerød-Diesen
Jørgen Smedsrud
Jens Brandi Grøgaard
Ingrid Holmedahl Hermstad
Trond Hallgeir Buland
Trond Bliksvær
Velferd
Report
Year published:
2023
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av kompetanseløftet, og dette er den andre delrapporten fra evalueringen. Delrapporten omhandler særlig det vi omtaler som kompetanseløftets programteori, universitets- og høgskolesektorens rolle i kompetanseløftet og hvordan arbeidet har foregått frem til nå. Vi identifiserer også noen områder som vi mener det er særlig viktig å være oppmerksom på i det fremtidige arbeidet med kompetanseløftet og evalueringen. Rapporten er basert på intervjuer med representanter for Statsforvalteren, intervjudata fra casestudier og spørreskjemadata og rapporter fra statsforvaltere.