ungt utenforskap

Artiklar

  • Foto: Olga Doganoc / Unsplash

    Myndighetene beregner at 44.000 norske unge kan havne utenfor skole og jobb. Det reelle tallet er sannsynligvis nærmere 17.000. – Det brukes mye penger på tjenester som kanskje ikke har virkning, sier forsker.

  • Foto: Hajran Pambudi / Unsplash

    Nordlandsforsknings evaluering av straffereaksjonene «Ungdomsstraff» og «Ungdomsoppfølging» ligger til grunn for pågående endringer i lovverket.

  • Foto: Hajran Pambudi / Unsplash

    Et lavterskeltilbud for ungdom som sliter havarerte fordi kommunen og brukerorganisasjonene ikke klarte å samarbeide.