Styret

Eierne av Nordlandsforskning AS, Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning, oppnevner styre for selskapet i generalforsamlingen.

Styret består av syv styremedlemmer, der fem innstilles fra eierne og to er representanter for de ansatte. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er de ansatte som velges for to år.
 

Styret for Nordlandsforskning AS (Pr. 1. mai 2020):

Styremedlem

Funksjon

Innstilt fra

Hulda Gunnlaugsdottir

Styrets leder

Stiftelsen Nordlandsforskning

Ketil Eiane

Styremedlem

Nord universitet

Jack Arild Ødegård

Styremedlem

Nord universitet

Torild Skogsholm

Styremedlem

Nord universitet

Mariann Monsen

Styremedlem

Stiftelsen Nordlandsforskning

Arild Gjertsen

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

Camilla Risvoll

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

Reid Hole Styremedlem Stiftelsen Nordlandsforskning


Styreleder Hulda Gunnlaugsdottir kan kontaktes på  mobil 927 39 659 eller epost hulda.gunnlaugsdottir@ldh.no

 

Kontaktpersoner