TILLEGGSFÔRING
I REINDRIFTEN
Resultater fra en workshop med reindriftsutøvere
og forskere fra Norge, Sverige og Finland
Av
Camilla Risvoll

Report

Denne rapporten er basert på en workshop som ble arrangert av forskere fra tre ulike forskningsprogram (‘Nordic Centres of Excellence’), som fokuserer på bærekraftig utvikling i Arktis. Tim Horstkotte, Élise Lépy og Camilla Risvoll har hatt hovedansvaret for arrangementet, som fant sted i Kiruna i Sverige i løpet av 22. - 23. mars 2018, samt skrivingen av denne rapporten. Workshopen var en respons på bekymringene reindriftutøvere i de tre landene har reist vedrørende det økte behovet for å håndtere kriselignende beiteforhold ved hjelp av tilleggsfôring. Beiteforholdene har blitt stadig vanskeligere de siste tiårene på grunn av både utfordrende værforhold og tap av eller mangel på tilgang til beiteområder og ‘beitero’ for reinen.